Publicerad 10 september 2021

Tips för abstract, internationell konferens 2022

Sverige har mycket att bidra med till programmet för den internationella konferensen och förslagen - abstracts - till programpunkter lämnas in fram till november. SKR ger här tips för hur förslagen ska skrivas.

Förslagen till programpunkter delas in i speaker/föreläsning och ePoster/affisch. Call for speakers stängde den 25 augusti.

ePosters - affischer

Call for ePosters är öppen fram till och med den 10 november.

Att delta med en poster innebär goda möjligheter att berätta för kollegor och experter från hela världen om förbättringsprojekt och att hjälpa andra att lära av strategier och erfarenheter.

Det brukar finnas hundratals posters på konferenserna, som berättar om projekt som genomförs lokalt, nationellt eller globalt. Alla posters presenteras i digital form och finns tillgängliga på konferensens online ePoster-plattform, före, under och efter konferensen.

Mer om Call for ePosters, vad som efterfrågas och exempel från tidigare konferenser finns på den internationella webbsidan, där förslagen också ska lämnas.

Call for ePosters, internationella konferenssidan

Förslaget lämnas enligt en fastställd mall. För att göra det lite enklare, har vi översatt mallen till svenska och den kan laddas ner och fyllas i. Mallen finns även på engelska.

Svenska

Mall för förslag till poster (word) Word, 230 kB.

Mall för förslag till poster (PDF) Pdf, 48 kB.

Engelska

Call for poster template/mall förslag till poster (word) Word, 224 kB.

Call for poster template/mall förslag till poster (PDF) Pdf, 125 kB.

Bland de uppgifter du behöver lämna i förslaget finns

  • Problem, bedömning av problem och analys av orsakerna till problemet
  • Strategi för förändring och vilka åtgärder som behövs/behövdes
  • Effekter av förändringarna och hur de uppmätts
  • Lärdomar och budskap till andra
  • Hur patienter, närstående och personal har involverats.

Så skriver du ditt förslag (abstract) till ePoster

Som en hjälp på vägen för dig som vill lämna förslag till ePoster, webbsände SKR en kostnadsfri genomgång via Zoom den 10 september. Genomgången spelades in och du kan i efterhand ta del av den och de bilder som visades. Kontakta Annika O'Connor vid Region Jönköpings län.

annika.o.connor@rjl.se

Tips för poster/affisch

En poster, eller en affisch, ska beskriva ett projekt, ett pågående arbete eller ett resultat. Kerstin Ramfelt från Region Jönköpings län berättar om arbetet med att göra en egen poster och bidrar med sina tips.

Att skapa en poster, Region Jönköpings län

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset