Publicerad 6 juli 2021

Organisation Internationell konferens 2022

Det finns både en svensk och en internationell organisation för konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare.

Projektledare på SKR är Marie Blom Niklasson och Pia Lindberg.

Styrgrupp

I den svenska styrgruppen finns representanter för de lokala arrangörerna:

 • Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKR (ordförande)
 • Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen
 • Jane Ydman, regiondirektör Region Jönköpings län
 • Martin Myrskog, regiondirektör Region Kronoberg.

Adjungerade ledamöter:

 • Göran Henriks, utvecklingsdirektör Region Jönköpings län, ledamot i den internationella programgruppen
 • Mari Forslund, sektionschef SKR
 • Marie Blom Niklasson, projektledare, SKR

Programgrupp

I den svenska programgruppen ingår bland andra personer från de tre regionerna, kommunerna samt patientföreträdare.

 • Göran Henriks, utvecklingsdirektör Region Jönköpings län (ordförande)
 • Jesper Ekberg, folkhälsochef Region Jönköpings län
 • Anette Nilsson, utvecklingsstrateg Region Jönköpings län
 • Patrik Blomkvist, patient Region Jönköpings län
 • Karin Möller, regionchefläkare Västra Götalandsregionen
 • Jörgen Thorn, sjukhusdirektör Skaraborgs sjukhus Västra Götalandsregionen
 • Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör Region Kronoberg
 • Bodil Edvardsson, utbildningsledare Region Kronoberg
 • Elin Cederbrant, patient Region Kronoberg
 • Ann-Charlotte Järnström, direktör VästKom
 • Ola Götesson, utvecklingschef Kommunal utveckling Jönköpings län
 • Lillemor Berglund, administrativ chef Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS)
 • Tina Crafoord, ordförande i Chefsföreningen Sveriges läkarförbund
 • Magnus Wallinder, enhetschef Avdelningen för kunskapsstyrning socialtjänsten Socialstyrelsen
 • Marie Blom Niklasson, projektledare, handläggare stöd för kunskapsstyrning SKR
 • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare utveckling Nära vård SKR
 • Patrik Sundström, Chief Digital Officer SKR

Referensgrupp

I referensgruppen ingår företrädare för fackliga organisationer, myndigheter och forskningsinstitut.

 • Karin Båtelson och Åsa Ehinger, Sveriges Läkarförbund
 • Annika Wåhlin, Vårdförbundet
 • Ann-Charlotte Sidvall, Kommunal
 • Cecilia Winberg, Fysioterapeuterna
 • Ida Kåhlin, Arbetsterapeuterna
 • Tove Gemzell, Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 • Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten
 • Pelle Gustafsson, Löf - regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
 • Staffan Arvidsson, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
 • Joakim Ramsberg, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 • Madeleine Liljegren, Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF)
 • Karin Pukk Härenstam, Svenska Läkaresällskapet
 • Jenny Rehnman och Tomas Lindén, Socialstyrelsen
 • Sandra Månsson, Svensk sjuksköterskeförening
 • Chaim Zlotnik, Sveriges Tandläkarförbund
 • Thomas Schneider, Bräcke Diakoni (Famna)
 • Rikard Johansson, Vårdföretagarna

Internationell programgrupp

Informationsansvarig

 • Marie Blom Niklasson
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset