Publicerad 16 mars 2021
Frågor och svar

Hur tar du reda på folkhälsoutmaningarna i din kommun eller region?

Det är viktigt att befolkningens behov och utmaningar i samhället är kända i verksamheter och ledning. Att planeringsunderlag omfattar vetskap om invånarnas livsvillkor och levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsa. Samt hur detta fördelar sig på olika grupper, det vill säga utifrån kön och där så är möjligt även socioekonomi, ålder, geografi och andra relevanta faktorer.

Så här kan du göra en behovsanalys

Det finns olika sätt att följa upp folkhälsoläget i befolkningen. En metod är behovsanalys, som besvarar frågor om var hälsan och ohälsan finns. Analysen kan visa utveckling över tid, jämförelser mellan olika grupper av kvinnor och män, jämförelse med andra kommuner eller regioner, olika kommundelar m.m. .

Ibland finns kunskapen om folkhälsoläget endast tillgänglig på någon av nivåerna kommundel, kommun, region eller riket. Dra då nytta av vad du ser på nivån ”ovanför”.

Exempel: om det inte finns resultat av hälsoutfall för olika kvinnor i olika utbildningsgrupper för din kommun eller region – hur ser det ut för olika grupper nationellt? Ställ dig frågan: Vad är det som skulle göra att dessa skillnader inte finns inom din region/kommun?

  • Vad finns det för relevanta kartläggningar inom din organisation, eller i länet?
  • Hur kan du använda dessa – vad kan du fylla på med utifrån folkhälsoperspektiv? Finns det till exempel resultat för olika grupper av kvinnor och män?
  • Kan du använda dig av annan statistik som kan bilda underlag till behovsanalysen? (Till exempel från Kolada eller Folkhälsomyndighetens Folkhälsodata)
  • Hur kan du utveckla samverkan och dialog med nyckelpersoner för att ge bättre förutsättningar för användning av behovsanalysen?

Läs mer

SKR stöd för analys utifrån folkhälsoperspektivSKR stöd kring analys och uppföljning- övergripande nivå

SKR stöd och omvärldsbevakning generellt - 13 trender

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR