Publicerad 15 september 2021

Social hållbarhet, mötesplats

SKR arbetar för att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa. Mötesplats social hållbarhet är öppen för alla samhällsaktörer, kommuner, regioner, statliga myndigheter, civilsamhällets organisationer, näringsliv och akademin. 

Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsen är en fristående fortsättning på Samling för social hållbarhet och bedrivs i samverkan mellan SKR och Folkhälsomyndigheten.

Mötesplats social hållbarhet

SKR:s samarbetsrum för dialog i mötesplatsen

Om du representerar en kommun eller en region är du välkommen att delta i SKR:s eget medlemsforum för mötesplatsen.

Bli medlem i SKR:s samarbetsrum för dialog

Samling för social hållbarhet

Under åren 2011 - 2013 arbetade 20 kommuner och regioner tillsammans med SKR i Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Det resulterade i 5 rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.

Bakgrunden till Samling för social hållbarhet

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset