Publicerad 22 april 2021

Social hållbarhet, mötesplats

SKR arbetar för att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa. Mötesplats social hållbarhet är öppen för alla samhällsaktörer, kommuner, regioner, statliga myndigheter, civilsamhällets organisationer, näringsliv och akademin. 

Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsen är en fristående fortsättning på Samling för social hållbarhet och bedrivs i samverkan mellan SKR och Folkhälsomyndigheten.

Mötesplats social hållbarhet

Digital konferens 27 maj

Covid-19-pandemin har drabbat oss på ett genomgripande sätt. Samtidigt har den fört oss samman, utmanat våra invanda mönster och tvingat oss att agera snabbt för att dämpa negativa hälsokonsekvenser på både kort och lång sikt.

Mötesplats för social hållbarhet bjuder in till en digital konferens om Omställning i samverkan imed hälsa som strategi, 27 maj klockan 13.00 - 16.30. Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller har andra strategiska funktioner i ett arbete för en god och jämlik hälsa.

Omställning i samverkan med hålsa som strategi, Mötesplats social hållbarhet

SKR:s samarbetsrum för dialog i mötesplatsen

Om du representerar en kommun eller en region är du välkommen att delta i SKR:s eget medlemsforum för mötesplatsen.

Bli medlem i SKR:s samarbetsrum för dialog

Samling för social hållbarhet

Arbetet genomfördes av 20 kommuner och regioner och resulterade i 5 rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.

Bakgrunden till Samling för social hållbarhet

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset