Publicerad 1 april 2021

Minskat tobaksbruk- för en jämlik och bättre folkhälsa

SKR är positiva till att ta ytterligare ett steg mot ett minskat tobaksbruk och bestämmelserna om e-cigaretter. Det kommer att påverka hälsan i befolkningen, främst i de grupper där man röker mest.

Ett rökfritt Sverige 2025

SKR står bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. Detta innebär att rökningen i befolkningen ska minska till mindre än fem procent. Majoriteten av Sveriges regioner har ställt sig bakom målet och flera kommuner har anslutit sig.

SKR verkar i första hand för att de myndigheter som har ett ansvar för tobaksprevention, tobaksavvänjning och tillsyn utarbetar strategier och stödmaterial tillsammans med kommuner och regioner.

Underlag för SKR:s styrelsebeslut om ett rökfritt Sverige 2025 (PDF, nytt fönster) Pdf, 98 kB.

Rapport om tobaksarbetet i kommuner och regioner

För att ge en aktuell bild av vad kommuner, regioner och myndigheter idag gör inom området tobaksprevention har SKR har tagit fram en rapport om hur tobaksarbetet ser ut i kommuner och regioner. Det kan bidra till vilka ytterligare insatser som behöver göras så väl på nationell nivå som i kommuner och regioner.

Rapport: Tobaksprevention i kommuner och regioner

Informationsansvarig

  • Filippa Myrbäck
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset