Publicerad 29 september 2022

Hur viktig är samverkan inom och utanför den egen organisationen?

För att kunna arbeta förebyggande och främjande och uppnå gemensamma mål behöver arbetet ske systematisk och över verksamhetsgränser, tvärsektoriellt.

Ett fungerande samspel inom och mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå är extra viktigt vid kriser som pandemi eller lågkonjunktur. Det blev tydligt under pandemin att de bakomliggande orsakerna till skillnader i hälsa och livsvillkor, är samma faktorer som gör att vissa befolkningsgrupper drabbats hårdare än andra vid kris.

Arbetet med framtagande och genomförande av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett exempel på samverkan mellan kommuner, regioner, länsstyrelser, myndigheter, det civila samhället, universitet och näringsliv med flera. Ett annat exempel är familjecentraler som regionen och kommunerna har tillsammans.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.