Publicerad 29 september 2022

Hur kan vi bedöma hälsokonsekvenser inför beslut?

Analysunderlag som kan identifiera vilka hälsokonsekvenser ett beslut kan få kan bidra med att minimera de negativa hälsoeffekterna och höja de positiva. Underlag som kan ligga till grund inför beslut som kan ge positiva effekter på hälsa kan vara:

  • Nuläges- och behovsanalyser.
  • Konsekvensbedömningar som inkluderar hälsa och social hållbarhet och det som påverkar.
  • Samhälls- och hälsoekonomiska beräkningar.

Stöd till konsekvensbedömning

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.