Publicerad 12 mars 2021

Fakturering av stimulansmedel 2021

Så här faktureras stimulansmedlen inom ramen för överenskommelsen inom området psykisk hälsa 2021.

Fakturering av stimulansmedlen ska ske senast den 31 december 2021. Hur mycket medel varje huvudman kan fakturera framgår i bilaga 1.

Bilaga 1 fördelning av stimulansmedel psykisk hälsa 2021 (PDF) Pdf, 541 kB.

Olika faktureringar beroende på satsning

Det är sex olika faktureringar inom ramen för överenskommelsen inom området psykisk hälsa 2021:

 1. Medel för fortsatt utvecklingsarbete samt kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst (kommuner)
 2. Medel för fortsatt utvecklingsarbete, kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård, insatser för barn och unga samt traumavård (regioner)
 3. Medel för insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan (länsgemensamt)
 4. Medel för insatser för stärkt brukarmedverkan (länsgemensamt)
 5. Medel för suicidprevention (länsgemensamt)
 6. Medel för satsningar på ungdomsmottagningar (länsgemensamt)

Rekvirering av samtliga medel sker genom faktura till SKR. Fakturera så snart som möjligt men senast den 31 december 2021. Hur mycket medel varje huvudman kan fakturera framgår i Bilaga 1 Fördelning av stimulansmedel 2021.

Medlen i de olika satsningarna måste faktureras separat, en faktura per faktureringsområde. För rekvirering av de länsgemensamma medlen (punkt 3-6 ovan) behöver ekonomichef eller jämförbart för den huvudman i länet som har fått i uppdrag att fakturera dessa medel skicka ett mail till SKR innan fakturering sker, där denne intygar att man har fått i uppdrag av övriga huvudmän (kommuner och region) att hämta medlen. Medlen i punkt 1 respektive 2 går bra att fakturera utan sådant meddelande. Mejl skickas till:

sofie.johansson@skr.se

Uppgifter i fakturan

Märk fakturan med referens: 3500

Ange tydligt vad respektive faktura avser genom att ange

 1. ”Stimulansmedel för utvecklingsarbete samt kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst, dnr 20/01596”
 2. ”Stimulansmedel för utvecklingsarbete, kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård, insatser för barn och unga samt traumavård beroende, dnr 20/01596”
 3. ”Stimulansmedel för insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan, dnr 20/01596”
 4. ”Stimulansmedel för insatser för stärkt brukarmedverkan, dnr 20/01596”
 5. ”Stimulansmedel för suicidprevention, dnr 20/01596”
 6. ”Stimulansmedel för ungdomsmottagningar, dnr 20/01596”Ange er kontaktperson samt uppgifter om telefon och e-post och märk fakturan med referens 3500. Eftersom det är ett statligt bidrag ska ni inte lägga på moms utan fakturerar endast den summan ni blivit tilldelade. 30 dagars betalning gäller, eventuell dröjsmålsränta betalas ej.

Skicka in fakturan till SKR

Skicka gärna en elektronisk faktura. Den fyrsiffriga referenskoden som efterfrågas är 3500.

Elektronisk faktura SKR

Postal fakturadress:
Sveriges Kommuner och Regioner FE312043
737 83 Fagersta

Organisationsnummer: 222000-0315

Informationsansvarig

 • Ing-Marie Wieselgren
  Projektchef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset