Publicerad 22 november 2021

Användning av antibiotika

SKR har tillsammans med Strama Stockholm tagit fram material om användning av antibiotika i olika format. Informationen finns till exempel på fem olika språk som pdf.

Antibiotika intar en särställning bland läkemedel genom att en felaktig användning kan leda till minskad effektivitet. Ju högre förbrukningen är i samhället desto större är risken att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika.

Utbildning och information

Antibiotikasmart

E-utbildningen Antibiotikasmart tar upp de allra vanligaste infektionsdiagnoserna. Utbildningen ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Fokus ligger på praktisk övning men innehåller också en teoretisk del.

E-utbildning Antibiotikasmart

Antibiotika eller inte

Strama och SKR har tillsammans tagit fram en webbplats som kan användas av personal inom vården eller patienter. Vårdpersonalen kan använda webbplatsen för att ge grundläggande information om antibiotika. Här finns information utifrån sex olika symptom och vägledning om det passar med antibiotika eller inte.

Antibiotikaellerinte.se

Skriftligt material

Informationsmaterialet "Blir man fortare frisk med antibiotika? " finns översatt till fem språk. Materialet är en översättning av webbplatsens information. De finns som pdf för att kunna skrivas ut direkt på vårdcentralen eller kliniken.

Blir man fortare frisk med antibiotika? - Svenska (PDF) Pdf, 1 MB.

Blir man fortare frisk med antibiotika? - Arabiska (PDF) Pdf, 1 MB.

Blir man fortare frisk med antibiotika? - Persiska (PDF) Pdf, 1 MB.

Blir man fortare frisk med antibiotika? - Somaliska (PDF) Pdf, 1 MB.

Blir man fortare frisk med antibiotika? - Sorani (PDF) Pdf, 1 MB.

Blir man fortare frisk med antibiotika? - Spanska (PDF) Pdf, 1 MB.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset