Publicerad 13 januari 2022

Rutinkollen

Att utvärdera sitt arbete är ett bra sätt att förbättra kvaliteten i vården. Rutinkollen är ett IT-stöd som ger verksamheter som bedriver vård möjlighet att kontrollera hur väl rutinerna följs.

Skapa en inloggning och börja använda Rutinkollen

Rutinkollen finns idag i två versioner;

  1. Rutinkollen Vårdavdelning
  2. Rutinkollen Ledprotesrelaterad infektion.

Rutinkollen är ett IT-stöd som erbjuds till alla verksamheter som bedriver vård. Både regioner, kommuner och privata utförare kan använda sig av verktyget.

Syftet med de båda versionerna är att verksamheterna själva följer upp hur väl rutiner för olika områden följs. Verksamheterna få då en indikation på hur de kan arbeta för att nå deras mål och en möjlighet att jämföra resultat över tid.

Har du frågor om Rutinkollen så kontakta SKR via formuläret nedan.

Rutinkollen har tagits fram i ett samarbete mellan SKR och Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag).

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR