Publicerad 15 mars 2021

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Utvecklingen mot en säker vård ska hantera såväl utmaningarna i hälso- och sjukvården som den pågående utvecklingen och förändringen av hälso- och sjukvårdssystemet. SKR arbetar för att stödja regioner och kommuner i arbetet med ett systematiskt patientsäkerhetsarbete genom rutinstöd och samarbeten.

Utifrån den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet sker prioritering och genomförande av nationella åtgärder i syfte att underlätta huvudmännens systematiska patientsäkerhetsarbete samt förebygga att patienter drabbas av vårdskador.

Här samarbetar SKR tillsammans med Nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet och Socialstyrelsen.

Nationellt ramverk

För att patientsäkerhetsarbetet ska bli framgångsrikt krävs insatser på alla nivåer i hälso- och sjukvården; mikronivå, mesonivå och makronivå. SKR har tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete.

Det systematiska patientsäkerhetsarbetet innebär att:

  • arbeta långsiktigt och systematiskt med olika angreppssätt och metoder
  • det ska finnas en koppling mellan mål, strategier och valda angreppssätt och metoder.

Det går att utifrån resultaten från lokala, regionala och nationella mätningar visa att resultatens utveckling är en följd av tillämpning av valda angreppssätt och metoder.

Uppföljning av rutiner

SKR har tillsammans med Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) utvecklat ett IT-stöd, Rutinkollen, som ger verksamheter som bedriver vård möjlighet att kontrollera hur väl rutinerna följs.

Rutinkollen

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset