Publicerad 15 mars 2021

Säker läkemedelsanvändning

Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste orsakerna till att
patienter skadas i vården. Förutom det mänskliga lidandet leder felaktig
läkemedelsanvändning till betydande samhällskostnader.

Metod för Säker läkemedelsanvändning i primärvård

Sex yrkesorganisationer har med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i samarbete med Region Skåne, Region Sörmland och Region Stockholm utvecklat en metod i syfte att minska antalet läkemedelsrelaterade problem för patienten.

Fokus ligger på patientens användning av läkemedel, där rätt förskrivning utifrån patientens samlade sjukdomsbild och patientens förutsättningar att följa förskrivningen är
grunden. En korrekt läkemedelsanvändning förutsätter att patienten är väl införstådd med syftet med behandlingen och tar sina läkemedel enligt ordination. Det är en central aspekt för en lyckad läkemedelsanvändning och bygger på samsyn (så kallad concordance).

Metoden har testats i två pilotomgångar och vetenskapligt utvärderats med kvalitativa och kvantitativa metoder. Metoden, som finns beskriven i skriften "Säker läkemedelsanvändning inom primärvård", identifierar förbättringsmöjligheter i den egna verksamheten samt förbättringsområden i samarbete med slutenvård, kommunal hälso- och sjukvård och apotek.

Slutrapport pilotomgång 1, (PDF) Pdf, 285 kB.

Slutrapport pilotomgång 2, (PDF) Pdf, 764 kB.

Yrkesorganisationerna:

  • Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten
  • Carl-Olav Stiller, Svensk Förening för Klinisk Farmakologi
  • Lydia Holmdahl, Svensk Geriatrisk Förening
  • Nina Rolf, Distriktssköterskeföreningen i Sverige
  • Sara Modig, Svensk Förening för allmän medicin
  • Ulla Olsson, Riksföreningen för MAS-MAR

Publikationer

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR