Publicerad 31 oktober 2022

Säkerhetskulturtrappan från A till E, dialogverktyg

Säkerhetskulturtrappan från A till E är ett verktyg som kan användas för att skapa dialog kring patientsäkerhetskulturen i den egna verksamheten.

Genom att kartlägga patientsäkerhetskulturen i en verksamhet går det att få värdefull information om medarbetarnas upplevelser av organisationens styrkor och svagheter. Den uttrycker organisationens vilja och förmåga att förstå säkerhet och risker samt viljan och förmågan att agera så att säkerhet kan främjas.

Säkerhetskulturtrappan bygger på teambaserade övningar kring faktorer som påverkar patientsäkerhetskulturen. Resultaten kan användas som underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet. Alla yrkesgrupper som arbetar i verksamheten bör delta i övningen.

Dialogverktyg Säkerhetskulturtrappan från A till E

Övningen Säkerhetskulturtrappan från A till E (PDF) Pdf, 1 MB.

Patientsäkerhetskulturens 8 dimensioner

Arbetsmaterialet i Säkerhetskulturtrappan från A till E bygger på åtta dimensioner som är viktiga för patientsäkerhetskulturen. Varje dimension skattas i fem nivåer, från A till E.
A representerar den lägsta nivån och E en högt utvecklad säkerhetskultur.

Varje dimension finns beskrivet i arbetsmaterialet och hur de fem nivåerna, kopplat till dimensionen, skattas. Utifrån materialet ska varje deltagare bedöma vad som bäst kännetecknar verksamheten. Resultaten och tänkbara skillnader diskuteras i gruppen som sedan ska försöka enas om en gemensam syn på verksamhetens nivå inom varje enskild dimension.

Patientsäkerhetskulturens 8 dimensioner:

 • Övergripande kvalitetsengagemang
 • Prioritering av patientsäkerhet
 • Benägenhet att rapportera händelser
 • Avvikelsehantering
 • Lärande organisation
 • Kommunikation av patientsäkerhetsfrågor
 • Patientsäkerhet och arbetsmiljö
 • Utbildning och träning kring patientsäkerhet

Om Säkerhetskulturtrappan

Verktyget är en översatt och reviderad version av dialogverktyget Manchester Patient Safety Framework (MaPSaF). Säkerhetskulturtrappan från A till E är anpassad efter svenska förhållanden och säkerställd för att vara representativt för samtliga regioner i Sverige.

Säkerhetskulturtrappan kommer att:

 • Öka kunskapen om faktorer som påverkar patientsäkerhetskulturen.
 • Underlätta diskussion kring styrkor och förbättringsområden rörande patientsäkerhetskulturen på arbetsplatsen.
 • Synliggöra skillnader i hur patientsäkerhetskulturen uppfattas bland medarbetarna.
 • Visa på utvecklingsmöjligheter av patientsäkerheten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.