Publicerad 12 mars 2021

Resultat av mätning av vårdrelaterade infektioner i slutenvården

 Punktprevalensmätning (PPM) inom vårdrelaterade infektioner (VRI) ger ökad kunskap om vad en vårdrelaterad infektion är och vilka infektioner som är vanligt förekommande. 

På grund av den ökade belastningen i vården med covid-19 beslutade SKR att inte genomför någon mätning 2020.

Långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete

Huvudsyftet med den nationella punktprevalensmätningen är att ge ett underlag för lokalt förbättringsarbete. Många regioner genomför också lokala och regionala mätningar flera gånger per år för att få ett bättre analysunderlag.

Beskrivning av statistiken (PDF) Pdf, 326 kB.

Minska vårdrelaterade infektioner

För att minska vårdrelaterade infektioner har sexton regioner tillsammans med SKR identifierat åtta framgångsfaktorer samt en modell för förebyggande arbete.

Framgångsfaktorer för att minska vårdrelaterade infektioner

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset