Publicerad 14 december 2022

Mätning av vårdrelaterade infektioner

Varje år bjuder SKR in regionerna till mätning av förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom slutenvården genom en punktprevalensmätning (PPM).

Europeisk punktprevalensmätning på sjukhus 2023

Vart femte år genomför Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) punktprevalensmätningar (PPM). Det är en del av arbetet mot antibiotikaresistens. Punktprevalensmätningen utförs för att mäta förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) och antibiotikaanvändning på akutsjukhus i EU. Nästa mätning sker april-maj 2023 och koordineras av Folkhälsomyndigheten i nära dialog med SKR, Strama och NSG patientsäkerhet.

SKR:s punktprevalensmätning för vårdrelaterade infektioner kommer inte att genomföras under 2023 då regioner istället uppmuntras att delta i ECDC PPM.

ECDC PPM, Folkhälsomyndigheten

Mätning 2022

Under 2022 var PPM-databasen öppen för regionala/lokala mätningar under vecka 11 och 12.

Mätningen kommer inte att sammanställas på nationell nivå.

Instruktioner PPM VRI (PDF) Pdf, 128 kB.

Protokoll PPM VRI (PDF) Pdf, 211 kB.

Tillgång till PPM-databasen

Varje region har en huvudadministratör som ansvarar för inloggningsförfarandet i respektive region. Privata aktörer hänvisas till den regionen de har avtal med.

PPM-databasen

Huvudadministratör skapar konton till användare

Om du behöver tillgång till PPM-databasen för att registrera resultat i en mätning behöver du vända dig till huvudadministratören i den region där du arbetar. Huvudadministratören hjälper dig att skapa ett konto.

Inom regioner är huvudadministratören den som är centralt ansvarig för patientsäkerheten. Vissa regioner har en huvudadministratör per mätning (trycksår, vårdrelaterade infektioner (VRI) eller basala hygien och klädregler (BHK).

SKR erbjuder inte hjälp att skapa konton till enskilda användare. Varje region ansvarar själva för att ge behörighet till de som behöver tillgång till databasen inom organisationen.

Behöver din region anmäla en ny huvudadministratör för PPM-databasen använd kontaktformuläret nedan.

Support i PPM-databasen

SKR erbjuder inte support till enskilda användare i PPM-databasen. Om du behöver hjälp att logga in eller upplever problem vid användning av databasen vänd dig till regionens huvudadministratör.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.