Publicerad 29 januari 2024

Punktprevalensmätning (PPM)

Under hösten 2023 har beslut fattats att inga fler nationella punktprevalensmätningar (PPM) kommer att genomföras. Därför kommer databasen för PPM inte vara tillgänglig från och med 1 januari 2024.

SKR har sedan 2011 genomfört punktprevalensmätning (PPM) inom trycksår, följsamhet basala hygienrutiner och klädregler (BHK) och vårdrelaterade infektioner (VRI). Inga nationella mätningar kommer att genomföras och PPM-databasen avvecklas från 1 januari 2024. För dig som är huvudadministratör för PPM finns mer information i Samarbetsrummet.

Läs mer om skälen till varför PPM läggs ner.

Mätning av skador i vården

Tidigare resultat

Tidigare mätningar inom respektive område går fortfarande att ta del av.

Resultat trycksår 2023

Resultat basala hygienrutiner och klädregler 2023

Resultat vårdrelaterade infektioner 2019

Trycksårsmätning kommuner

För de kommunala verksamheterna finns kvalitetsregistret Senior alert som stödjer vårdprevention med inriktning trycksår, fall och nutrition. Trycksår går att följa på individnivå och även aggregerad nivå.

Senior alert

Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)

Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning för personal inom regioner och kommuner med syftet att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa.

Utbildning Basala hygienrutiner i vård och omsorg, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.