Publicerad 12 december 2023

Resultat mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler

SKR genomförde under våren 2023 den sista nationella punktprevalensmätning (PPM) av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg. Från 2024 upphör de nationella mätningarna.

Regionernas resultat 2023

Vårens mätning av basala hygienrutiner och klädregler visar att regionerna ligger på en hög nivå vad gäller full följsamheten till alla åtta stegen i mätningen. Resultaten visar dock på en försämring; 76,9 procent våren 2023 jämfört med 79,1 procent våren 2022. Andelen korrekta hygienrutiner i samtliga steg ligger på 81,1 procent jämfört med 82,6 procent våren 2022. Andelen korrekta klädregler ligger på 93 procent jämfört med 94,1 procent våren 2022.

Antalet personer som ingått i observationsstudien var 17 109 under våren 2023 jämfört med 18 831 våren 2022. Förra året ingick 15 regioner i mätningen, 2023 ingick 14 regioner.

Resultat Basala hygienrutiner och klädregler i regioner 2023 (PPT) Powerpoint, 643 kB.

Resultat Basala hygienrutiner och klädregler i regioner 2023 (PDF) Pdf, 87 kB.

Kommunernas resultat 2023

Av landets 290 kommuner medverkade 158 kommuner i mätningen samma antal som föregående år. Antal observationer var 30 348 jämfört med 25 144 våren 2022. Det har skett en ökad medvetenhet och kommunerna genomför fler observationer i följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.

Resultaten visar att följsamheten till samtliga åtta steg för basala hygienrutiner och klädregler ligger på 59,3 procent våren 2023 jämfört med vårens mätning 2022 som låg på 65,3 procent. Följsamheten till samtliga fyra steg för klädregler har minskat något från 88,7 procent till 88,7 procent till 86,3 procent.

Resultaten visar att följsamhet till samtliga fyra steg för basala hygienrutiner har minskat från 71 under våren 2022 till 65,6 procent.

Att få full följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler kräver ett långsiktigt arbete med utbildningsinsatser, regelbunden uppföljning, dialog med linjechefer och stöd från ledningen.

Resultat Basala hygienrutiner och klädregler i kommunerna 2023 (PPT) Powerpoint, 890 kB.

Resultat Basala hygienrutiner och klädregler i kommunerna 2023 (PDF) Pdf, 574 kB.

Om mätningarna

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en bestämd tidpunkt på medarbetare inom vård och omsorg i kommuner och regioner. Medarbetarnas följsamhet till åtta grundläggande hygiensteg och klädregler observeras.

Beskrivning av mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (PDF) Pdf, 131 kB.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.