Publicerad 20 maj 2021

Resultat mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler

Sedan den första punktprevalensmätningen (PPM) hösten 2010 har följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler förbättrats inom både regioner och kommuner. Under 2021 genomfördes mätningen av basala hygienrutiner och klädregler under veckorna 11-12.

Regionernas resultat

Vårens mätning av basala hygienrutiner och klädregler visar att regionerna ligger på en hög nivå vad gäller full följsamheten till alla åtta stegen i mätningen. Resultaten visar på en förbättring, 83,4 procent våren 2021 jämfört med 81,7 procent hösten 2020. Andelen korrekta hygienrutiner i samtliga steg ligger på 86,3 procent jämfört med 85,1 procent hösten 2020. Andelen korrekta klädregler ligger på 95,6 procent jämfört med 94,7 procent hösten 2020.

Antalet personer som ingått i observationsstudien var 23 557 under våren 2021 jämfört med 19 479 hösten 2020. Region Stockholm, Region Sörmland och Region Västerbotten ingår inte i resultatet för riket.

Resultat Basala hygienrutiner och klädregler i regioner (PDF) Pdf, 202 kB.

Kommunernas resultat

Av landets 290 kommuner medverkade 140 kommuner i mätningen. Antal observationer var 25 635 våren 2021 jämfört med höstens mätning som hade 19 760 observationer.

Resultaten visar att följsamheten till samtliga åtta steg för basala hygienrutiner och klädregler ligger på 67,6 procent våren 2021 jämfört med höstens mätning som låg på 64 procent. Följsamheten till samtliga fyra steg för klädregler har ökat något från 89,3 procent till 90 procent.

Resultaten visar att följsamhet till samtliga fyra steg för basala hygienrutiner har ökat från 69,3 procent hösten 2020 till 72,9 procent under våren 2021. Följsamheten ligger högre i ordinärt boende jämfört med särskilt boende 76,6 procent respektive 71,3 procent.

Att få full följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler kräver ett långsiktigt arbete med utbildningsinsatser, regelbunden uppföljning, dialog med linjechefer och stöd från ledningen.

Resultat Basala hygienrutiner och klädregler i kommunerna (PDF) Pdf, 561 kB.

Resultat Basala hygienrutiner och klädregler inom särskilt boende (PDF) Pdf, 317 kB.

Om mätningarna

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en bestämd tidpunkt på medarbetare inom vård och omsorg i kommuner och regioner. Medarbetarnas följsamhet till åtta grundläggande hygiensteg och klädregler observeras.

Beskrivning av mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (PDF) Pdf, 131 kB.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset