Publicerad 4 maj 2022

Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Metoden grundar sig på observationsstudier av medarbetare i arbetet med nära vård och omsorg exempelvis vid omvårdnad, undersökning och behandling.

Den nationell punktprevalensmätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) regioner och kommuner skedde vecka 11 och 12, 2022.

Instruktioner och protokoll

Det finns instruktioner som beskriver hur man genomföra mätningen och ett protokoll som kan fyllas i under mätningen.

Instruktioner PPM-BHK (PDF) Pdf, 190 kB.

Protokoll PMM-BHK (Word) Word, 61 kB.

Protokoll PPM-BHK (PDF) Pdf, 170 kB.

Tillgång till PPM databasen

Den 25 april infördes ett nytt inloggningsförfarande i PPM-databasen. Varje kommun och region har en huvudadministratör som ansvarar för inloggningsförfarandet i respektive kommun/region.

Privata aktörer hänvisas till den kommun eller regionen de har avtal med.

Kommuner

Kontakta din kommuns huvudadministratör/kontaktperson för att få tillgång till databasen. Inom kommunerna är det alltid en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Regioner

Kontakta din regions huvudadministratör/kontaktperson för att få tillgång till databasen. Vissa regioner har en kontaktperson per mätning (trycksår, vårdrelaterade infektioner (VRI) eller basala hygien och klädregler (BHK).

Saknas huvudadministratör/kontaktperson i din kommun eller region, kontakta Kontaktcenter nedan.

PPM-databasen

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR