Publicerad 20 oktober 2021

Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Metoden grundar sig på observationsstudier av medarbetare i patientnära arbete exempelvis vid omvårdnad, undersökning och behandling.

Nästa tillfälle för nationell punktprevalensmätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) regioner och kommuner sker vecka 11 och 12 2022.

Föregående mätning genomfördes vecka 11 och 12, 2021.

Resultatet av mätningen våren 2021

Instruktioner PPM-BHK, 2021 (PDF) Pdf, 359 kB.

Protokoll PPM-BHK, 2021 (PDF) Pdf, 292 kB.

Inloggningsuppgifter till PPM databasen

Kommuner

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) beställer användarnamn och lösenord genom att mejla SKR.
  info@skr.se
 • MAS ansvara för att distribuera kommunens inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer som behöver ha tillgång till databasen.
 • Det är samma användarnamn och lösenord för hela kommunen.

Regioner

 • SKR distribuerar regionens användarnamn och lösenord till SKR:s kontaktperson inom patientsäkerhet.
 • SKR:s kontaktperson ansvarar för att distribuera inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer inom regionen som behöver ha tillgång till databasen.
 • Det är samma användarnamn och lösenord för hela regionen.

PPM-databasen

Informationsansvarig

 • Lena Karlsson
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset