Publicerad 31 oktober 2023

Kommer något av materialen tas över av andra aktörer och var kan vi hitta det framöver?

Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet har tagit över mallarna för patientsäkerhetsberättelser samt analysverktygets excel-filer som är ett verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete.

NSG patientsäkerhet

Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) tar över ansvaret för SBAR. Det innefattar sammanlagt 6 dokument inklusive SBAR-kort. Dessa kommer även kunna beställas framöver. Dessutom tar de över handböcker för händelseanalys samt riskanalys och materialet Hållbart SäkehertsEngagemang (HSE). Löf:s material kommer publiceras 6 november.

Våra projekt patientsäkerhet, Löf

Övrigt material går att få tag på via SKR kontaktcenter. SKR kommer inte längre att uppdatera och hålla allt material aktuellt.

Mejladress SKR kontaktcenter:

info@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.