Publicerad 6 november 2023

Material inom patientsäkerhet arkiverat

Det publicerade stödmaterial som SKR tagit fram inom patientsäkerhetsområdet mellan 2011-2022 är borttaget från skr.se. Allt material är arkiverat.

Under elva år har SKR har tagit fram stödmaterial och rapporter inom patientsäkerhetsområdet tack vare överenskommelser med regeringen. Sedan 2022 har SKR har inte längre några resurser eller medel för att uppdatera och förvalta materialet.

Frågor och svar om arkivering av patientsäkerhetsmaterial

Material som överlåtes

NSG patientsäkerhet tar över excelfiler

Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet inom Kunskapsstyrningen för hälso-och sjukvård, kommer att ansvara för:

 • mall för patientsäkerhetsberättelser
 • Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete för kommuner (excel)
 • Sammanställning flera analyser verktyg för kommuner (excel)
 • Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete för regioner (excel)
 • Sammanställning flera analyser verktyg för regioner (excel)

Dessa kommer publicera inom kort på:

Patientsäkerhetsberättelse, Kunskapsstyrning hälso-och sjukvård

Analysverktyg för patientsäkerhet, Kunskapsstyrning hälso-och sjukvård

Löf ta över SBAR

Löf (Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) tar över ansvaret för följande produkter:

SBAR- strukturerad kommunikation i vården, Löf

Riskanalys, risk och riskhantering, Löf

Utredning av allvarliga vårdskador, händelseanalys, Löf

HSE, Hållbart, SäkerhetsEngagemang, Löf

Övrigt material arkiveras

Övrigt material kommer finnas tillgängliga i sin nuvarande form i SKR:s arkiv. Under en period kommer det gå att få materialet i digitalt format (pdf, word, excel) via e-postadressen nedan. Materialet får endast användas för eget bruk.

info@skr.se

Följande material kan efterfrågas hos SKR:

 • Handbok för att mäta patientsäkerhetskultur samt tipsguide
 • En vägledning för hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö
 • Säkerhetskulturtrappan från A till E + övning
 • Vårdrelaterade infektioner - Framgångsfaktorer som förebygger
 • Infektionsverktyget
 • Säker läkemedelsanvändning i primärvård
 • Utredning av allvarliga vårdskador del 1 och 2
 • Diagnostiska fel
 • Analysverktyget patientsäkerhet (en för kommun, en för region)

Bakgrund till beslutet

Mellan 2011 till 2022 har SKR haft överenskommelser med regeringen i syfte att stärka patientsäkerheten hos regioner och kommuner. Från och med 2023 har överenskommelserna avslutats av regeringen, som i stället vill förtydliga Socialstyrelsens samordningsuppdrag inom området.

Då överenskommelsen avslutas försvinner även de medel som finansierat SKR:s roll som drivande och koordinerande av regioners och kommuners riktade utvecklingsinsatser. SKR övergår i stället till att enbart intressebevaka patientsäkerhetsområdet.

Informationsansvarig

 • Lena Karlsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.