Publicerad 18 maj 2021

Sjukvårdsregionernas prislistor

De sex sjukvårdsregionerna har prislistor samlade för sina regioner.

Prislistorna finns på respektive sjukvårdsregions sida.

Norra sjukvårdsregionen

Region Västernorrland, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västerbotten.

Prislistor Norra sjukvårdsregionen

Sjukvårdsregion Mellansverige

Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Sjukvårdsregion Mellansverige

Stockholm- Gotland

Region Stockholm och Region Gotland.

Prislistor samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Sydöstra sjukvårdsregionen

Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland.

Sydöstra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen

Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Skåne och Region Halland (kommunerna Halmstad, Laholm, Hylte).

Regionala priser och ersättningar 2021, Södra sjukvårdsregionen (PDF)

Västra Götaland samt Halland

Västra Götalandsregionen och Region Halland (kommunerna Falkenberg, Varberg och Kungsbacka)

Utomlänspriser 2021, Västra sjukvårdsregionen (PDF)

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset