Publicerad 11 mars 2021

Väntetider i vården

På Väntetider i vården finns sammanställd statistik över hur tillgänglighet till svensk hälso- och sjukvård ser ut. Statistiken visas för primärvården, planerad specialiserad vård och särskilda satsningar.

På webbplatsen går det att se:

  • hur lång väntetiden har blivit (andel besök uppdelade på tidsintervallen 0-3 dagar)
  • vilken yrkeskategori som tagit emot besöket
  • i vilken form besöket skett (traditionellt mottagningsbesök, hembesök, telefonkontakt digitalt besök)
  • aktuellt väntetidsläge
  • hur lång tid patienten får vänta för ett urval av åtgärder
  • ledig kapacitet som visar om det finns möjlighet för regioner att ta emot patienter från andra vårdgivare.

Väntetider i vården är framtagen av SKR och uppgifterna till väntetidsdatabasen levereras av regionernas IT-system via automatisk överföring. Redovisningen genomförs varje månad och uppdateras månatligen. Väntetider i vården är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Väntetider i vården

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset