Publicerad 11 mars 2021

Utökad uppföljning specialiserad vård

Nu finns slutrapporten för projektet av den utökade uppföljningen av specialiserad vård här.

Under 2019-2020 har ett utvecklingsarbete pågått för att åstadkomma en bredare uppföljning av vårdgarantin och tillgängligheten inom den specialiserade vården. Sedan 2020 är modellen implementerad i samtliga regioner och data levereras varje månad till nationella väntetidsdatabasen. Projektet utvärderades och gick in i förvaltning januari 2021.

Slutrapporten från projektet Tillgänglighet specialiserad vård (PDF) Pdf, 2 MB.

Bakgrund till den bredare uppföljningen

Den utökade uppföljningen i den specialiserade vården ingår i SKR:s överenskommelser med staten om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Satsningen fanns med redan i överenskommelsen 2019 om en uppdaterad kömiljard. Den utökade uppföljningen i den specialiserade vården följer efter motsvarande uppföljning i primärvården. I primärvården förstärktes vårdgarantin den 1 januari 2019, samtidigt som en bredare uppföljning infördes. I den specialiserade vården kvarstår den tidigare beslutade vårdgarantin, men den bredare uppföljningen gör det möjligt att bättre följa upp hur vårdgarantin uppfylls. Vidare ger den bättre underlag för verksamheterna som enklare kan följa upp om en verksamhetsförändring ger önskat resultat. Samtliga resultat redovisas på Väntetider i vården.

Väntetider i vården

Införandestöd uppföljning specialiserad vård

Regionernas uppdrag

Enligt överenskommelsen har regionerna under 2019 och 2020:

  • tillsammans med SKR genomför i ett nationellt projekt med syfte att utveckla och implementera en modell för uppföljning av den specialiserade vården, i enlighet med modellen för uppföljning av primärvården
  • genomfört en utvecklad uppföljning av specialiserad vård, för att kunna redovisa alla kontakter som besök, återbesök, utredningar, operationer, behandlingar och åtgärder inom den specialiserade vården.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR