Publicerad 6 april 2021

Modell uppföljning klinisk patologi

Den nationella modellen för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi har fyra faser. Inom dessa finns ett antal mätpunkter.

Modellens fyra faser

Fas 1: Initiera frågeställning och provtagning

Fas 2: Laborativ tid

Fas 3: Diagnostisk tid

Fas 4: Leverera och hantera svar

Fem obligatoriska mätpunkter

 • Provtagning (fas 1)
 • Ankomstregistrering (fas 2)
 • Utlämning av underlag för diagnostik (fas 2)
 • Svar skickat (fas 3)
 • Svar bekräftat (fas 4)

Åtta frivilliga mätpunkter och aktiviteter

 • Beslut om remiss (fas 1)
 • Påbörja preparering (fas 2)
 • Digitaliserat underlag (fas 2)
 • Diagnostik (fas 3)
 • Beslut om kompletterande diagnostik (fas 3)
 • Svar klart för signering (fas 3)
 • Multidisciplinär konferens (fas 4)
 • Patient informerad om diagnos och behandlingsförslag (fas 4)
Obligatoriska mätpunkter. Initiera frågeställning och provtagning: Provtagning. Laborativ tid: Ankomst registrering. Utlämning av underlag för diagnostik. Diagnostisk tid: Svar skickat. Vid punkten Leverera och och hantera svar finns obligatoriska mätpunkter om förekomst finns: Svar bekräftat

Illustration av uppföljningsmodellen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset