Publicerad 31 oktober 2022

Vad ska en individuell plan innehålla?

Av planen ska det framgå:

  • vilka insatser som behövs
  • vilka insatser som respektive huvudman ansvarar för
  • vilka åtgärder som vidtas av någon annan än regionen eller kommunen
  • om det är kommunen eller regionen som har huvudansvar för planen.

6. kap. patientlagen, Riksdagen

16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Riksdagen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.