Publicerad 31 oktober 2022

När ska en individuell plan upprättas?

Om en person har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska regionen och kommunen tillsammans upprätta en individuell plan.

Planen ska upprättas om regionen eller kommunen anser att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till det. Ett arbete med en sådan plan ska påbörjas utan dröjsmål.

När det är möjligt ska planen upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska också ges möjlighet att delta vid upprättandet av planen om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig detta.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.