Publicerad 31 oktober 2022

Gäller vårdgarantin om patienten själv söker primärvård utanför sin egen region?

Om patienten valt en utförare i en annan region än hemregionen gäller inte vårdgarantin även om patienten är listad hos utföraren.

9 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Riksdagen

Kapitel 4.1 i Riksavtalet för utomlänsvård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.