Publicerad 31 oktober 2022

Kan en remiss i öppen vård skickas direkt till privat vårdgivare med kontrakt med en annan region, om det i redan befintligt kontrakt, från till exempel 2014, framgår att bestämmelserna i 8 kap 3 § hälso- och sjukvårdslagen redan har beaktats?

Ja, i detta fall kan remissen skickas direkt till privat vårdgivare och den behöver inte sändas via berörd vårdregion, som i sin tur sänder remissen vidare till privat vårdgivare med vilken vårdregionen har ett kontrakt. Detta är således under förutsättning att bestämmelserna i 8 kap 3 § hälso- och sjukvårdslagen tillgodoses. Dessa bestämmelser lyder som följer:

”Regionen ska erbjuda öppen vård åt dem som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård. En sådan patient omfattas inte av regionens vårdgaranti enligt 9 kap. 1 §. I övrigt ska vården ges på samma villkor som de villkor som gäller för de egna invånarna.”

Kapitel 2.1 och 8.2 Riksavtal utomlänsvård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.