Publicerad 31 oktober 2022

Kan en remiss i öppen vård alltid skickas direkt till en privat vårdgivare?

Nej, för kontrakt som slutits eller förlängts före den 1/1 2015 ska remissen, i normalfallet, sändas via berörd vårdregion som i sin tur sänder remissen vidare till privat vårdgivare med vilken vårdregionen har ett kontrakt.

För kontrakt om öppen vård som trädde i kraft efter 1/1 2015 gäller att remiss kan skickas direkt till en privat vårdgivare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.