Publicerad 31 oktober 2022

I de fall patientens hemregion eller berörd vårdregion kräver remiss till den öppna specialiserade vården – är det nödvändigt att remissen kommer från en allmän läkare i patientens hemregion, eller godkänns remisser från andra regioner också?

Om patientens hemregion eller vårdregionen kräver remiss i öppen specialiserad vård kan även andra regioner utfärda en sådan remiss. De regioner som har krav på remiss i öppen vård framgår av länken nedan.

Regionernas krav på remiss i öppen vård

Kapitel 4.1 i Riksavtalet om utomlänsvård

Cirkulär 14:33

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.