Publicerad 31 oktober 2022

Var går gränsen för vad som räknas som öppen vård?

Av 2 kap 4 § hälso- och sjukvårdslagen framgår:

”Med sluten vård avses i denna lag hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en vårdinrättning.”

I 2 kap 5 hälso- och sjukvårdslagen anges:

”Med öppen vård avses i denna lag annan hälso- och sjukvård än sluten vård.”

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.