Publicerad 31 oktober 2022

Kan en region skicka hem en patient till exempel för röntgen och tester till hemregionen?

Har en patient möjlighet att välja att få medicinsk service i andra regioner?

En vårdgivare kan aldrig ”skicka hem” en patient. Däremot ges patienten i riksavtalet för utomlänsvård möjlighet att (om patienten bedömts ha behov av detta) välja medicinsk service i en annan region. I riksavtalet sägs bland annat följande:

”Varje region fastställer vilka befattningar som är förenade med rätt att hos andra regioner beställa tjänster inom medicinsk service. Sådan befattningshavare ska tillgodose en patients begäran att få medicinsk service utförd i andra regioner.”

Se vidare riksavtalet för utomlänsvård, kapitel 5 som även reglerar vad som gäller för privata vårdgivare.

Kapitel 5 Medicinsk service Riksavtal för utomlänsvård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.