Publicerad 31 oktober 2022

Vem bestämmer om en patient ska kunna få en ny bedömning?

Den läkare som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska medverka till att patienten får en ny medicinsk bedömning inom eller utom den egna regionen om patienten har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.