Publicerad 31 oktober 2022

Vad gäller när en patient väljer att få en ny medicinsk bedömning i en annan region?

Om en patient på eget initiativ väljer att få en ny medicinsk bedömning i en annan region ska denna region ge en sådan bedömning på samma villkor som dem som gäller för de egna invånarna. I de fall det finns krav på remiss i den öppna vården i hemregionen och/eller i vårdregionen ska dessa följas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.