Publicerad 31 oktober 2022

Får patienten företräde till vård vid den vårdcentral som han/hon väljer att lista sig på?

Den patient som är ”listad” inom primärvården ska inte ges företräde till att få primärvård utan hänsyn ska enbart tas till de medicinska behov som patienten har.

Att lista sig vid en vårdcentral underlättar emellertid kontinuiteten i relationen mellan primärvården och individen. Listning påverkar inte den enskildes möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård enligt patientlagen.

7 kap. 3a § och 3b § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) , Riksdagen

Kapitel 4.1 Riksavtalet för utomlänsvård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.