Publicerad 31 oktober 2022

Vad händer med patientens medicinering när personen återvänder till sin hemregion och vill få ett recept, som är utskriven i en anna region, förnyat om regionernas Kloka Listor inte överensstämmer?

Så länge receptet gäller spelar det ingen roll var i landet patienten hämtar ut sina läkemedel. När receptet är utgånget och ska förnyas är det ordinerande läkare som tar ställning till vilket läkemedel som ska förskrivas.

Det ska i första hand ske utifrån en medicinsk bedömning av patientens behov. Det innebär att byte kan komma att ske till hemregionens rekommenderade läkemedel om så anses möjligt men det kan även bli så att patienten får fortsätta med det läkemedel som är utskrivet i en annan region.

8 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Riksdagen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.