Publicerad 31 oktober 2022

Vad ska patienten informeras om?

Patienten ska få information om:

 • sitt hälsotillstånd
 • de metoder som finns för undersökning, vård och behandling
 • de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning
 • vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård
 • det förväntade vård- och behandlingsförloppet
 • väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
 • eftervård
 • metoder för att förebygga sjukdom eller skada
 • möjligheten att välja behandlingsalternativ samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård
 • regionens elektroniska system för listning av patienter hos utförare
 • möjligheten att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt
 • möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt
 • vårdgarantin
 • möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

Informationen ska anpassas efter vad som är relevant i det enskilda fallet. Det är således inte alltid aktuellt att informera enligt samtliga punkter.

3 kap. patientlagen (2014:821) , Riksdagen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.