Publicerad 31 oktober 2022

Måste vården kunna lämna skriftlig information om patienten begär det? 

Ja, vården måste kunna lämna skriftlig information om det behövs eller om patienten begär det.

3 kap. 7 § patientlagen (2014:821). Riksdagen

Cirkulär 14:33

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.