Publicerad 31 oktober 2022

Vilken region har det finansiella ansvaret för hjälpmedel för patienter som vistas i andra regioner?

I riksavtalet för utomlänsvård finns bestämmelser om när en patients hemregion ersätter andra regioner som förskriver och utlämnar hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

Avsikten med bestämmelsen i riksavtalet är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få sina behov av olika hjälpmedel tillgodosedda för att kunna leva ett normalt liv även vid besök i andra regioner.

7 kap. patientlagen (2014:821), Riksdagen

Kaptitel 6 Riksavtalet för utomlänsvård

Cirkulär 14.33

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.