Publicerad 31 oktober 2022

Måste den fasta vårdkontakten vara en läkare?

Det behöver inte vara en läkare. En fast vårdkontakt kan också vara någon annan i hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel en sjuksköterska eller psykolog. Det kan också i vissa fall vara en mer administrativ funktion som koordinerar patientens vård. Det beror på patientens medicinska och övriga behov.

6 kap. patientlagen (2014:821) , Riksdagen

Cirkulär 14:33

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.