Publicerad 12 april 2023

SKR på Vitalis 2023

Ska du till Vitalis 23 - 25 maj? Träffa SKR på utställningen och medverka vid våra seminarier. Flera seminarier går också att följa online.

SKR:s monter

Träffa våra handläggare och experter inom olika e-hälsofrågor. Du hittar oss i montern ”Träffpunkt e-hälsa” B05:11 tillsammans med Inera, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket och DIGG.

SKR:s seminarier

Flera seminarier går också att ta del av online.

Spår: Digitalisering i en orolig tid

Säkerhet i sociotekniska system

Tisdag 23 maj klockan 16.00 - 16.30

Medverkande: Fredrik Ström, SKR

Information, medverkan - Säkerhet i sociotekniska system, Vitalis

Säker leverantörskedja

Tisdag 23 maj klockan 14.00 - 14.30

Medverkande: Jonas Nilsson, SKR

Information, medverkan - Säker leverantörskedja, Vitalis

Spår: Välfärdsteknik

Lyckas med välfärdsteknik – vad krävs?

Tisdag 23 maj klockan 16.00 - 17.00

Medverkande: Eva Sahlén, SKR, Lena Dahlberg, SKR, Li Langenmark, Adda

Information, medverkan - Lyckas med välfärdsteknik, Vitalis

Spår: Socialtjänst/äldreomsorg/kommun

Gemensam utveckling av verksamhetssystemen för socialtjänsten

Onsdag 24 maj klockan 13.00 - 14.00

Medverkande: Klas Nilsson, SKR, Maria Ehrndal, Inera

Information, medverkan - Verksamhetssystem för socialtjänsten, Vitalis

Datadriven utveckling inom socialtjänsten

Onsdag 24 maj klockan 14.30 - 15.00

Medverkande: Pani Hormatipour och Annika Londono Öst, SKR samt representanter från Linköpings kommun

Information, medverkan - Datadriven utveckling, Vitalis

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation – nya möjligheter till samverkan

Onsdag 24 maj klockan 16.00 - 16.30

Medverkande: Klas Nilsson, SKR och Karin Bengtsson, Inera

Information, medverkan - Sammanhållen vård-och omsorgsdokumenation, Vitalis

Yrkesresan

Torsdag 25 maj klockan 13.30 - 14.00

Medverkande: Johanna Maxson, SKR och Cristina Dahlberg, Göteborgsregionen

Information, medverkan - Yrkesresan, Vitalis

Spår: Informatik/semantik

Nationell samverkan och stöd för användning och utveckling av Nationell informationsstruktur och Snomed CT

Onsdag 24 maj klockan 08.30 - 09.00

Medverkande: Erika Eriksson, SKR och Niklas Eklöf, Socialstyrelsen

Information, medverkan - Nationell samverkan och stöd, Vitalis

Spår: Nära vård

Från uppföljning av delar till uppföljning av helhet – ett sammanhållet ramverk för uppföljning av nära vård

Tisdag 23 maj klockan 13.00 - 15.05 + workshop klockan 15.30 - 16.30

Medverkande: Lisbeth Löpare Johansson, Helena Henningsson, Kristina Malmsten från SKR samt deltagare från Governo och representanter från regioner och kommuner.

Information, Från uppföljning av delar till uppföljning av helhet – ett sammanhållet ramverk för uppföljning av nära vård

En ny logik för uppföljning- introduktion till utvecklat ramverk för uppföljning

Tisdag 23 maj klockan 13.00 - 13.20

Medverkande: Helena Henningsson , Kristina Malmsten från SKR tillsammans med deltagare från Governo

Information, medverkan - En ny logik för uppföljning - introduktion till utvecklat ramverk för uppföljning

Vård- och omsorgskollen – ett verktyg för personcentrerad uppföljning i nära vård

Tisdag 23 maj klockan 13.20 - 14.10

Medverkande: Kristina Malmsten, SKR samt representanter från flera regioner

Information, medverkan - Vård-och omsorgskollen, Vitalis

Ramverk för uppföljning av Nära vård – exempel på praktisk tillämpning i Jönköping, Uppsala och Södra Lappland

Tisdag 23 maj klockan 14.15 - 14.45

Medverkande: Helena Henningsson, SKR samt representanter från regioner och kommuner samt Governo.

Information, medverkande Ramverk exempel på tillämpning, Vitalis

Paneldiskussion - Ramverket för uppföljning av Nära vård

Tisdag 23 maj klockan 14:45 - 15:05

Medverkande: Lisbeth Löpare Johansson, Helena Henningsson, Kristina Malmsten från SKR tillsammans med deltagare från Governo

Information, pandeldiskussion – ramverket för uppföljning av Nära vård

Ramverk för uppföljning av Nära vård – workshop för att pröva på ramverket

Tisdag 23 maj klockan 15.30 - 16.30

Medverkande: Lisbeth Löpare Johansson och Kristina Malmsten från SKR samt representanter från Governo.

Information, medverkan - Ramverk för uppföljning av Nära vård, Vitalis

Spår: Egenmonitorering

Kunskapsstyrningen och egenmonitorering

Onsdag 24 maj klockan 11.45 - 12.10

Medverkande: Erica Sandberg, Västra Götalandsregionen

Information, medverkande-Kunskapsstyrning o egenmonitorering, Vitalis

Spår: Befolkningsdata

Fler friska levnadsår – en nyckel för att klara kompetensförsörjningen

Onsdag 24 maj klockan 15.30 - 17.00

Medverkande: Lisbeth Löpare Johansson och Jesper Ekberg, SKR samt representanter från regioner och kommuner.

Information, medverkande - Fler friska levnadsår, Vitalis

Precisionshälsa – rikta resurserna där de bäst behövs

Onsdag 24 maj klockan 13.00 - 15.00

Medverkande: Lisbeth Löpare Johansson, Jesper Ekberg och Daniel Öhman från SKR samt representanter från Folkhälsomyndigheten, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Region Örebro län.

Information, medverkande- Precisionhälsa, Vitalis

Spår: Kvalitetsregister – nu och i framtiden

Effektivare informationsförsörjning till Nationella kvalitetsregister

Torsdag 25 maj klockan 08.30 - 09.00

Medverkande: Anna Trinks och Björn Hultgren från SKR.

Information, medverkande till Effektivare informationsförsörjning, Vitalis

Kvalitetsregister - en plattform eller flera?

Torsdag 25 maj klockan 10:30 - 11:15

Medverkande: Petra Hasselqvist från SKR samt representant från E-hälsomyndigheten.

Information, medverkande – Kvalitetsregister – en plattform eller flera?

Kvalitetsregister - behövs de om tio år?

Torsdag 25 maj klockan 11:15 - 12:00

Medverkande: Petra Hasselqvist från SKR samt representanter från regioner och E-hälsomyndigheten.

Information, medverkande - Kvalitetsregister - behövs de om tio år?

Om Vitalis

Vitalis är Nordens ledande konferens och utställning kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Konferensen arrangeras 23-25 maj 2023 på Svenska mässan i Göteborg.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Fredrik Ström
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.