Publicerad 6 maj 2022

SKR på Vitalis 2022

Ska du till Vitalis 17-19 maj? SKR finns på plats med monter och flera seminarier. Här presenterar vi en överblick över SKR:s samlade seminarier på Vitalis.

SKR:s monter

I montern kan du träffa våra handläggare och experter inom olika e-hälsofrågor. Du hittar SKR i montern ”Träffpunkt e-hälsa” B04:12 tillsammans med Inera, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Våra seminarier

Flera seminarier går också att ta del av online.

Spår: Befolkningsdata - population based health

Varför behöver vi använda befolkningsdata på nya sätt?

Tisdag 17 maj, 10:30 - 10:45, F6

Medverkande:

 • Maja Fjaestad, Regeringskansliet
 • Jesper Ekberg, SKR
 • Emma Spak, SKR

Lärande exempel från ett regionalt och lokalt perspektiv

Tisdag 17 maj, 10:45 - 11:30, F6

Medverkande:

 • Jesper Ekberg, SKR
 • Emma Spak, SKR

Befolkningsdata - samtal och dialog

Tisdag 17 maj, 11:30 - 12:00, F6

Medverkande:

 • Maja Fjaestad, Regeringskansliet
 • Emma Spak, SKR
 • Jesper Ekberg, SKR

Alla programpunkter spåret ”Befolkningsdata – population based health”

Spår: Välfärdsteknik

Kunskap och kompetens - konkreta tips och stöd till kommunerna i arbetet med välfärdsteknik

Tisdag 17 maj, 13:00 - 14:15, A4

Medverkande:

 • Victor Forsberg, Kalmar kommun
 • Evamaria Nerell, Socialstyrelsen
 • Mats Rundkvist, SKR
 • Pedro Landfors, Myndigheten för delaktighet
 • Ulrika Gani, Post- och telestyrelsen
 • Åsa Zetterström Klintsjö, E-hälsomyndigheten
 • Eva Sahlén, SKR
 • Mille Salomaa Lindström, Socialstyrelsen

Hur är det med informationssäkerheten i din kommun?

Tisdag 17 maj 2022 14:15 - 15:00 A4

Medverkande:

 • Aina Bleikvassli, Övertorneå kommun
 • Elisabeth Lagerkrans, Myndigheten för delaktighet
 • Julia Lindström, Socialstyrelsen
 • Katarina Pihl, SKR
 • Eva Sahlén, SKR
 • Mille Salomaa Lindström, Socialstyrelsen

Digital inkludering – Hur åstadkommer vi det?

Tisdag 17 maj 2022 15:30 - 16:45 A4

Medverkande:

 • Catharina Hedén, Borås stad
 • Jessica Croon, Borås stad
 • Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet
 • Ulrika Gani, Post- och telestyrelsen
 • Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige
 • Olivia Wigzell, Socialstyrelsen
 • Patrik Sundström, SKR
 • Eva Sahlén, SKR
 • Mille Salomaa Lindström, Socialstyrelsen

Upphandling som stöd för digital verksamhetsutveckling av äldreomsorgen

Onsdag 18 maj 2022 11:00 - 11:30 A4

Medverkande:

 • Gustav Blomberg, ADDA AffärsConcept
 • Li Langemark, ADDA AffärsConcept
 • Mats Rundkvist, SKR

Alla programpunkter spåret ”Välfärdsteknik

Spår: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Nationellt system för kunskapsstyrning som grundplatta för informatikarbete

Onsdag 18 maj 2022 08:30 - 09:00 F2

Medverkande:

 • Anna Rossander, Västra Götalandsregionen
 • Erika Ericsson, SKR

Enhetlig dokumentation avseende levnadsvanor

Onsdag 18 maj 2022 09:00 - 09:30 F2

Medverkande:

 • Karin Ahlzén, SKR
 • Mats Börjesson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nationellt överenskomna beskrivningar av gemensamma informationsmängder inom patologi

Onsdag 18 maj 2022 09:30 - 10:00 F2

Medverkande:

 • Elham Gholami, Karolinska universitetssjukhuset
 • Karin Wallis, SKR

Alla programpunkter spåret ”Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet”

Spår: Införande/förändringsledning

Nya medicintekniska produkter – utmaningar med att välja rätt!

Onsdag 18 maj 2022 11:00 - 11:30 A6

Medverkande:

 • Mia Isacson, Västra Götalandsregionen
 • Sofia Medin, SKR

Alla programpunkter spåret ”Införande/förändringsledning”

Spår: Nära vård

Digitala möjligheter som stöd i den nära vården

Tisdag 17 maj 2022 15:30 - 17:00 A2

Medverkande:

 • Emma Spak, SKR
 • Erica Sandberg, Västra Götalandsregionen
 • Eva Lindholm , Inera
 • Lisbeth Löpare Johansson, SKR
 • Patrik Sundström, SKR
 • Sven-Åke Svensson, Region Jönköpings län

Första linjens digitala vård

Onsdag 18 maj 2022 09:00 - 10:00 F1

Medverkande:

 • Anders Wink, Region Västerbotten
 • Sofie Zetterström, Inera
 • Lisbeth Löpare-Johansson, SKR
 • Lotta Saleteg Falk, Region Östergötland
 • Sven-Åke Svensson, Region Jönköpings län
 • Ulrika Landström, Region Örebro län

Patientkontrakt

Onsdag 18 maj 2022 10:30 - 11:00 F1

Medverkande:

 • Anette Nilsson, SKR
 • Lisbeth Löpare-Johansson, SKR
 • Sofie Zetterström, Inera

Sammanhållen planering på 1177.se - digitalt stöd till patientkontrakt

Onsdag 18 maj 2022 11:00 - 11:30 F1

Medverkande:

 • Erica Sandberg, Västra Götalandsregionen
 • Lisbeth Löpare-Johansson, SKR
 • Sofie Zetterström, Inera
 • Sven-Åke Svensson, Region Jönköpings län

Ny gemensam målbild för 1177 Vårdguiden

Onsdag 18 maj 2022 11:30 - 12:00 F1

Medverkande:

 • Anna Strömblad, Region Skåne
 • Lisbeth Löpare-Johansson, SKR
 • Sofie Zetterström, Inera

Alla programpunkter i spåret ”Nära vård”

Spår: Egenmonitorering

Nuläge, målsättning och ambitioner i Sverige kring egenmonitorering och omställningen Nära vård

Onsdag 18 maj 2022 13:00 - 13:25 F1

Medverkande:

 • Karina Tellinger, Samordningskansliet Vision e-hälsa 2025
 • Daniel Forslund, Vårdföretagarna
 • Lisbeth Löpare Johansson, SKR

Alla programpunkter i spåret ”Egenmonitorering”

Spår: Socialtjänst/äldreomsorg/kommun

Socialtjänstens verksamhetssystem - ett nationellt utvecklingsarbete

Torsdag 19 maj 2022 11:30 - 12:00 A4

Medverkande:

 • Klas Nilsson, SKR

Alla programpunkter spåret ”Socialtjänst/äldreomsorg/kommun”

Spår: Beslutsstöd/Kunskapsstyrning

Resan mot en datadriven uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Torsdag 19 maj 2022 13:00 - 13:30 A6

Medverkande:

 • Andreas Endredi, SKR
 • Björn Genfors, SKR

Framgångar och erfarenheter av informationsförsörjning till Nationella kvalitetsregister

Torsdag 19 maj 2022 15:30 - 16:00 A6

Medverkande:

 • Anna Trinks, SKR
 • Björn Hultgren, SKR

Alla programpunkter i spåret ”Beslutsstöd/Kunskapsstyrning”

Spår: Läkemedel

Behov av fördjupad kunskap om läkemedel – Region Uppsalas arbete med förbättrad läkemedelslogistik

Torsdag 19 maj 2022 13:30 - 14:00 F1

 • Anders Westermark, Akademiska sjukhuset Uppsala
 • Celina Sving, Region Uppsala
 • Fredrik Ström, Red Curtain/KTH/SKR
 • Helena Palm, SKR

Alla programpunkter i spåret ”Läkemedel”

Spår: Masterclass

Nationella initiativ till stöd för interoperabilitet för att uppnå en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation

Torsdag 19 maj 2022 13:20 - 14:30 A2

Medverkande:

 • Erika Ericsson, SKR
 • Lotti Barlow, Socialstyrelsen
 • Vivéca Busck Håkans, E-hälsomyndigheten

Masterclass är en grundläggande e-hälsoutbildning framtagen av bland andra SKR, e-Hälsomyndigheten, Vårdförbundet och Socialstyrelsen. Utbildningen har ett begränsat antal platser. Masterclass ingår när du registrerar dig till Vitalis.

Masterclass - grundläggande e-hälsoutbildning

Alla programpunkter spåret Masterclass

Om Vitalis

Vitalis är Nordens ledande konferens och utställning kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Konferensen arrangeras 17-19 maj 2022 på Svenska mässan i Göteborg.

Läs mer

Informationsansvarig

 • Helena Palm
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR