Publicerad 31 januari 2023

Överenskommelser om nationella taxan

SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna har kommit överens om treåriga överenskommelser för de vårdgivare som är aktiva enligt den så kallade nationella taxan.

Överenskommelserna innebär i korthet:

  • År 2023 räknas ersättningsbeloppen upp med 3,0 %, år 2024 med 2,9 % och år 2025 med 2,5 %.
  • Möjlighet till digitala vårdmöten permanentas men är fortsatt frivillig för regionerna att tillämpa.
  • För att skapa enighet kring hur regelverket för den nationella taxan ska tolkas och undvika att regioner och vårdgivare gör olika tolkningar inför parterna ett formaliserat samråd.
  • Parterna ställer sig positiva till att tillsammans konstruktivt medverka i de förändringsarbeten som nu initierats på nationell nivå i samband med utredningen om att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd.

Överenskommelserna ska formellt godkännas av Regeringskansliet, som beslutar om ny förordning.

Treårig överenskommelse

SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna har länge påpekat att systemet som reglerar villkoren genom den nationella taxan är föråldrade och behöver ses över. Då den nya överenskommelsen mellan parterna sträcker sig över tre år finns goda möjligheter att lägga fullt fokus på att i samverkan med pågående utredning utveckla hur dessa vårdgivare kan bidra i ett framtida integrerat hälso- och sjukvårdssystem.

Nationella taxan regleras i dag genom Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning samt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

Överenskommelse: Förändringar i förordningen 1994:1121 om läkarvårdsersättning

Överenskommelse: Förändringar i förordningen 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Uppdrag om att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Sveriges Riksdag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.