Publicerad 26 mars 2021

Samtyckesblanketter för HPV-vaccin

Från och med i höst kommer alla elever, både flickor och pojkar, i årskurs 5 att erbjudas vaccination mot HPV, ett virus som kan ge cancer. Samtyckesblankettens är nu reviderad på svenska och kommer förhoppningsvis också att revideras på övriga 13 språk.

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för flickor infördes i det svenska barnvaccinationsprogrammet i 2010. Från och med augusti 2020 erbjuds HPV-vaccination till alla barn, i årskurs 5.

Elevhälsan har skyldighet att erbjuda flickor som inte följt programmet kompletterande vaccinationer upp till 18 års ålder. För pojkar kommer samma gälla för pojkar födda 2009 och senare.

Samtyckesblankett på svenska

Samtyckesblankett HPV för flickor och pojkar (PDF)

Samtyckesblankett HPV för flickor och pojkar (Word)

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en informationsfilm för elever om HPV och vaccinationer samt ett utbildningsmaterial kring detta för elevhälsans medicinska personal. Innan höstterminen startar kommer också ett kompletterande material till filmen publiceras på samma sida, i form av ett samtalsstöd med bilder för samtal med elev och vårdnadshavare att kunna prata med elever och klasser kring i ämnet, inför vaccination mot HPV.

Faktablad Folhälsomyndigheten

Utbildningsmaterial HPV samt informationsfilm Folkhälsomyndigheten

Samtyckesblankett på andra språk

Inga fler översättningar är planerade.

Albanska, samtyckesblankett HPV-vaccin (PDF)

Arabiska, samtyckesblankett HPV-vaccin (PDF)

Bosniska Kroatiska Serbiska, samtyckesblankett HPV-vaccin (PDF)

Engelska, samtyckesblankett HPV-vaccin (PDF)

Finska, samtyckesblankett HPV-vaccin (PDF)

Franska, samtyckesblankett HPV-vaccin (PDF)

Persiska, samtyckesblankett HPV-vaccin (PDF)

Polska, samtyckesblankett HPV-vaccin (PDF)

Ryska, samtyckesblankett HPV-vaccin (PDF)

Somaliska, samtyckesblankett HPV-vaccin (PDF)

Spanska, samtyckesblankett HPV-vaccin (PDF)

Sydkurdiska Sorani, samtyckesblankett HPV-vaccin (PDF)

Turkiska, samtyckesblankett HPV-vaccin (PDF)

Regionerna upphandlar vaccin

Enligt en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten får kommunerna 32 miljoner kronor per år för hantering av vaccinering i elevhälsovården. Regionerna är ansvariga för och får bidrag med 139 miljoner kronor per år för att upphandla vaccin. Pengarna har lagts in i det generella statsbidraget och är kvar så länge som ansvaret ligger hos regioner och kommuner.

SKR och Folkhälsomyndigheten har tillsammans med andra aktörer arbetat fram blanketterna.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset