Publicerad 11 mars 2021

Nationella läkemedelslistan

Under våren 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista gälla. Då kommer patienten att kunna dela samma information om sina läkemedel med vården som med apoteken. Sedan har vårdgivarna två år på sig att säkerställa att informationen också ska gå att nå från journalsystemen.

Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Den största förändringen jämfört med i dag är att patienten kommer att kunna dela informationen om sina förskrivna och uthämtade läkemedel med vården och inte bara med apotek. Till en början kommer nationella läkemedelslistan endast att vara tillgänglig för vården via ett separat webbgränssnitt hos E-hälsomyndigheten (”Förskrivningskollen”) men senast den 1 maj 2023 måste listan också gå att nå inifrån journalsystemen.

Nationella läkemedelslistan innebär ett stort förändringsarbete för hälso- och sjukvården. Exempelvis kommer förskrivningsmoduler och andra system som hanterar information om förskrivna läkemedel att behöva byggas om. Det blir också nödvändigt att se över arbetssätt och att hitta en gemensam syn på ansvaret för patientens läkemedelsbehandling. På nationell nivå är många aktörer inblandade, och här företräder SKR och Inera regioners och kommuners intressen i olika sammanhang.

Nationella läkemedelslistan – ett nytt register hos E-hälsomyndigheten

Lagen innebär i korthet att informationen om patientens receptförskrivna och uthämtade läkemedel kommer att samlas i ett register – nationella läkemedelslistan – hos E-hälsomyndigheten. Registret, som blir gemensamt mellan vård och apotek, kommer att innehålla både dosrecept och vanliga e-recept, men inte läkemedel som ges direkt i vården, rekvisitionsläkemedel. Registret omfattar även hjälpmedel som förskrivs på hjälpmedelskort och livsmedel som förskrivs på livsmedelsanvisning.

Mer information om nationella läkemedelslistan finns hos E-hälsomyndigheten, som har regeringens uppdrag att bygga upp registret.

Nationell läkemedelslista, E-hälsomyndigheten

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset