Publicerad 8 april 2021

Kostnader för läkemedel

En sammanställning av regionernas kostnader för läkemedelsförmånen det vill säga läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. SKR gör en sammanställning varje månad och jämför med föregående år.

Filerna finns i Powerpoint-format för att kunna användas i presentationer men även i pdf-format.

Läkemedelskostnader för 2021

Februari

Läkemedelskostnader till och med februari 2021 (PPT)
Läkemedelskostnader till och med februari 2021 (PDF)

I februari 2021 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 1,7 procent högre än i februari förra året. Till och med februari månad ligger kostnaderna hittills i år 1,5 procent lägre än motsvarande månader 2020. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 6,0 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Januari

Läkemedelskostnader till och med januari 2021 (PPT)
Läkemedelskostnader till och med januari 2021 (PDF)

I januari 2021 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 4,4 procent lägre än i januari förra året. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 6,7 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset