Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Hur räknas preventivmedelsrådgivning inom mödrahälsovården?

Preventivmedelsrådgivning betraktas som hälsovård och ingår inte i vårdgarantin. Däremot finns rådgivningen med i den utökade uppföljningen inom primärvården.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset