Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Hur görs rapporteringen vid teambesök?

När det gäller definitioner och rapportering, är det VI 2000 som är utgångspunkten (Verksamhetsindelning 2000, som lades fast våren 2000 av dåvarande Landstingsförbundet).

Enligt VI 2000 redovisas teambesök som ett besök hos respektive hälso- och sjukvårdspersonal.

Verksamhetsindelning VI2000

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset