Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Ska medicinskt måldatum för återbesök rapporteras till SIGN-e?

Ja, medicinskt måldatum för samtliga återbesök ska även rapporteras till SIGN-e. Det är obligatoriskt, om förekomst finns.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset