Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

När blir det ett nytt medicinskt problem?

Det finns inga fastställda tidsaspekter för att kunna säga att en patient får ett nytt medicinskt problem, utan det är upp till professionen att göra en sådan bedömning. Det går alltså inte generellt att säga att problemet är nytt, om patienten inte blivit bättre efter x antal dagar, veckor, månader eller år.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset